Pro-Team Nonprofit Kft.

Küldetésünk

A „Pro-Team” Nonprofit Kft. társasági szerződésben célként határozta a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, valamint fogyatékkal élő személyek foglalkoztatását, melyet több mint 20 éve kiemelt feladatának érez. A foglalkozási rehabilitáció keretében azon embertársaink aktív foglalkoztatását valósítjuk meg, akik megváltozott egészségi állapotuk miatt kiszorultak a versenyszféra munkaerő-piacáról. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy annak ellenére, hogy munkaképességük csökkent, hasznos tagjai a társadalomnak, hiszen munkaminőség terén felveszik a versenyt egészséges embertársaikkal.

A foglalkoztatás során elsődleges célunk, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára a foglalkoztatást – lehetőség szerint – szakképzettségüknek megfelelő munkakör biztosításával, szükség esetén betanítással, vagy átképzés, segítségével valósítsuk meg.

Munkavállalóink folyamatosan bizonyítják, hogy gazdaságunk értéket teremtő láncszemei.
Üzleti partnereink megrendeléseikkel elősegítik, hogy munkavállalóink a társadalom értékes és megbecsült tagjai legyenek.

„Valljuk, hogy cégünk eredményei a munkatársaink eredményei is. Hisszük, hogy jövőnk az üzleti partnereink mind magasabb színvonalú kiszolgálásában és a folyamatos fejlődésben rejlik.”

Elérhetőségeink:

© Pro-Team Nonprofit Kft.