Pro-Team Nonprofit Kft.

Szervezeti politika

A PRO-TEAM Nonprofit Kft. közhasznú céljaira figyelemmel könnyűipari tevékenységeket folytat. Fő tevékenységei közül meghatározó a ruházati és lakástextil termékek gyártása és kapcsolódó bérmunkái, az élelmiszercsomagolás, bútorgyártás. Alkalmazottai jelentős számban illetve részarányban megváltozott munkaképességű dolgozók, akik értékteremtő tevékenységük során jelentős energiát használnak fel.

A folyamatosan egyre magasabb minőségi szintre való törekvéssel és az alkalmazható energiahatékonysági követelmények teljesítése iránti elkötelezettséggel összhangban, a társaság felső vezetése elhatározta, hogy a cég életének jelenlegi szakaszában bevezet, működtet, folyamatosan fejleszt, tanúsíttat és fenntart egy ISO 9001 és ISO 50001 szabványok szerinti minőség- és energiairányítási rendszert.

A szervezet minőségi és energiahatékonysági törekvéseinek támogatása érdekében az alábbiakra vonatkozó felső vezetőségi elhatározások születtek:

  • Megfelelően képzett, motivált munkatársak alkalmazása;
  • Elvárás, illetve megbecsülés, az alkalmazottak személyes tudásával és felelősségével szemben;
  • Optimális energiafelhasználás mellett kiemelkedő minőségű termékek, szolgáltatások nyújtása;
  • Folyamatosan fejlesztett infrastruktúra és technológia-módszertani kultúra, valamint minőségi és energia teljesítmény;
  • A hibák és hibalehetőségek bekövetkezésének megelőzésére való törekvés;
  • A munkatársak lojalitásából és felkészültségéből fakadó szakmai kompetencia felső vezetőségi támogatása, elismerése;
  • Különös figyelem és vevőközpontúság a megrendelőkkel, a szűkebb és tágabb környezettel való kapcsolattartásban, a korrekt és hosszú távú üzleti kapcsolatok kialakítása, valamint a vevők megelégedettségének, a környezetünk elismerésének kivívása érdekében.
Sous Vide - Innovációs díj

A PRO-TEAM Nonprofit Kft. a szállítóit előzetes minősítésnek veti alá, ezzel is ösztönözve őket a minél jobb, minél magasabb minőségű teljesítésre, továbbá szigorú átvételi ellenőrzési eljárást alkalmaz.

Minőség- és energiapolitikai fejlesztéseink elsősorban a piaci pozíciónk megtartásához, erősítéséhez nélkülözhetetlenek, de hisszük azt is, hogy tevékenységeink végső és legfontosabb nyertesei az egyre jobb és jobb energia teljesítmény mellett előállított termékekkel és szolgáltatásokkal egyre elégedettebb vevők, illetve szűkebb és tágabb környezet.

Jelen szervezeti politikát a PRO-TEAM Nonprofit Kft. valamennyi érintett munkatársának meg kell ismernie, el kell fogadnia és magára, munkavégzésére vonatkozóan kötelező érvényűnek kell tekintenie.

„Valljuk, hogy cégünk eredményei a munkatársaink eredményei is.
Hisszük, hogy jövőnk az üzleti partnereink mind magasabb színvonalú kiszolgálásában és a folyamatos fejlődésben rejlik.”

Nyíregyháza, 2017. május
Kerekes András
Igazgató

Elérhetőségeink:

© Pro-Team Nonprofit Kft.