Pro-Team Nonprofit Kft.

Megoldás munkáltatóknak és megváltozott munkaképességű munkavállalóknak

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak elnevezésű szolgáltatás bővítése Nyíregyházán”

A „Pro-Team” Nonprofit Kft 24,72 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a „Leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál” című pályázati felhívás alapján, „Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak elnevezésű szolgáltatás bővítése Nyíregyházán” elnevezésű pályázatot valósított meg, mely szolgáltatásaival a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő tartós elhelyezkedését segítette.

A TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0034 projekt a Széchenyi 2020 program keretében a „Pro-Team” Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bujtos u. 24-26 szám alatt található Munkaerő Közvetítő – és Tanácsadó Irodájában 2013. 09. 01 – 2015. 08. 31. között valósult meg.

A komplex, egyéni szükségletekhez és munkaerő-piaci igényekhez igazodó, széles körű szolgáltatás alapvető és közvetlen célja az volt, hogy a megváltozott munkaképességű személyek – képességeik és ismereteik lehető legmagasabb szintjét elérve – minél nagyobb létszámban jelenjenek meg a munka világában, s az elkötelezett, befogadásra felkészült munkaadók együttműködésével tartós foglalkoztatásban részesüljenek, melyet az iroda az alábbi ingyenes szolgáltatásokkal segített:

 • Személyre szabott tanácsadás az elhelyezkedés elősegítése érdekében
 • Egyéni munkavállalási és fejlesztési terv készítése
 • Egyéni és csoportos tanácsadás
 • Felkészítés a munkavállalásra
 • Munkahelyfeltárás
 • Felkészítés az adott munkakör betöltésére és a hatékony munkavégzésre
 • Tájékoztatás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának feltételeiről, a rehabilitációs hozzájárulás kiváltásának, a bért terhelő járulékok csökkentésének lehetőségeiről
 • Munkakörelemzés a foglalkoztathatóság szempontjai szerint
 • A munkáltató elvárásainak és a munkavállaló kompetenciáinak összeillesztése
 • A munkakörnek és a munkáltató elvárásainak megfelelő toborzás és előszűrés
 • Utókövetés

A pályázat keretén belül 288 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót vontunk be, melyből 39 főt helyeztünk el tartósan a nyílt munkaerőpiacon. A projekt sikeres lebonyolítása által a bevont munkáltatók és munkavállalók hasznosítani tudják a megszerzett ismereteket, amely segíti a munkahelymegtartást.

A projektről bővebb információt az info@prorehab.hu elérhetőségen kérhetnek.

Elérhetőségeink:

© Pro-Team Nonprofit Kft.